PEN International © 2017
Terms & Conditions | Privacy Statement

Statement on the imprisoned Catalan writers and civil society leaders

lundi 21 janvier 2019 - 9:48am

Catalan, Spanish and French versions below

PEN Català, along with the signatories listed below, denounces the excessive restrictions on the right to freedom of expression as a result of the disproportionate charges of rebellion and sedition filed against writers and civil society leaders Jordi Cuixart and Jordi Sànchez, who have been held in pre-trial detention for over a year for having peacefully expressed their political views.

Lately, the Catalans have been persecuted – in a way not seen since the Franco dictatorship – for different artistic expressions clearly attacking the right to freedom of expression and its different forms of artistic expression.

One of the principles of our Founding Charter, written in 1922, defends the free circulation of ideas within each country. According to this principle, members are to refuse any form of suppression of freedom of expression in the country or community to which they belong, and oppose arbitrary censorship in time of peace.

PEN Català has been fighting against threats and aggression to language and literature for 95 years, taking action in support of persecuted, exiled and refugee writers throughout the world.

In light of our commitment to defending the right to freedom of expression, we call on the Spanish authorities to drop the charges against Sànchez and Cuixart and to release them immediately. Beyond having expressed their ideas peacefully, they have also ensured, from the organisations over which they preside, the free circulation of the ideas of writers in Catalonia.

Signatories

Jennifer Clement, PEN International President

Kätlin Kaldmaa, International Secretary

Carles Torner, Executive Director of PEN International

José Eduardo Agualusa

Erri de Luca

Suso de Toro

Colm Toibin

Mary Ann Newman

Simona Skrabec, chair of PEN International's Translation and Linguistic Rights Committee

Burhan Sonmez, Board Member of PEN International

Marjan Strojan, chair of PEN International's Writers for Peace Committee

Salil Tripathi, chair of PEN International's Writers in Prison Committee

Basque PEN

Croatian PEN

French PEN

PEN America

PEN Argentina

PEN Canada

PEN Estonia

PEN Honduras

PEN Québec

PEN Mexico

PEN Portugal

PEN Slovenia

PEN Suisse Romand

Russian PEN

Scottish PEN

PEN International

Comunicat sobre els líders de la societat civil catalana i escriptors empresonats

Des del PEN Català, juntament amb els signataris internacionals que es detallen a sota, denunciem les restriccions excessives a la llibertat d’expressió arrel dels càrrecs desproporcionats de sedició i rebel·lió contra els escriptors i líders de la societat civil Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, en presó preventiva des de fa més d’un any, per haver expressat de forma pacífica les seves visions polítiques.

Darrerament els catalans han estat víctimes, sense precedents des de la dictadura franquista, de persecucions per diferents manifestacions artístiques que ataquen plenament el dret a la llibertat i a les seves diferents formes d’expressió artística.

Un dels principis de la nostra carta fundacional, redactada l’any 1922, defensa la lliure circulació d'idees dins de cada país. En virtut d’aquest principi, els seus membres han de negar-se a qualsevol forma de supressió de la llibertat d'expressió al país o a la comunitat a la qual pertanyen i s’han d’oposar a la censura arbitrària en temps de pau.

El PEN Català acumula 95 anys de feina lluitant contra les amenaces i les agressions a la llengua i la literatura, i actuant en suport d’escriptors perseguits, exiliats, refugiats i acollits d’arreu del món.

Pel nostre compromís amb la defensa del dret a la llibertat d’expressió, instem les autoritats espanyoles a retirar els càrrecs contra Sànchez i Cuixart i a alliberar-los immediatament. Més enllà d’haver manifestat pacíficament les seves idees, han vetllat per garantir, des de les entitats que presideixen, la lliure circulació de les idees dels escriptors a Catalunya.

Comunicado sobre los líderes de la sociedad civil catalana y escritores encarcelados

Desde el PEN Català, junto con los signatarios internacionales que se mencionan a continuación, denunciamos las excesivas restricciones a la libertad de expresión a raíz de los desproporcionados cargos de sedición y rebelión contra los líderes de la sociedad civil catalana y escritores Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde hace más de un año, por haber expresado pacíficamente sus visiones políticas.

Últimamente los catalanes han sido víctimas, sin precedentes desde la dictadura franquista, de persecuciones por diferentes manifestaciones artísticas que atacan de pleno al derecho a la libertad y a sus diferentes formas de expresión artística.

Uno de los principios de nuestra carta fundacional, redactada en el año 1922, defiende la libre circulación de ideas dentro de cada país. En virtud de este principio, sus miembros deben negarse a cualquier forma de supresión de la libertad de expresión en el país o en la comunidad a la que pertenecen y deben oponerse a la censura arbitraria en tiempos de paz.

El PEN Català acumula 95 años de trabajo luchando contra las amenazas y las agresiones a la lengua y la literatura, actuando para apoyar a escritores perseguidos, exiliados, refugiados y acogidos de todo el mundo.

Por nuestro compromiso con la defensa del derecho a la libertad de expresión, instamos a las autoridades españolas a retirar los cargos contra Sànchez y Cuixart y a liberarlos inmediatamente. Más allá de manifestar pacíficamente sus ideas, han velado por garantizar, desde las entidades que presiden, la libre circulación de las ideas de los escritores en Cataluña.

Déclaration sur les écrivains et dirigeants de la société civile catalane emprisonnés

Le PEN Català, ainsi que les signataires énumérés ci-dessous, dénonce les restrictions excessives au droit à la liberté d’expression suite aux accusations disproportionnées de rébellion et de sédition portées contre les écrivains et les dirigeants de la société civile Jordi Cuixart et Jordi Sànchez, maintenus en detention provisoire depuis plus d’un an pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions politiques.

Récemment, les Catalans ont été persécutés – d’une manière qui n'existait plus depuis la dictature franquiste – pour différentes expressions artistiques (de la peine de prison du chanteur Valtònyc à la censure des œuvres de Santiago Serra), attaquant clairement le droit à la liberté d'expression et ses différentes formes d’expression artistique.

L’un des principes de notre Charte fondatrice, rédigée en 1922, défend la libre circulation des idées dans chaque pays. En vertu de ce principe, nos membres doivent refuser toute forme de suppression de la liberté d'expression dans le pays ou la communauté à laquelle ils appartiennent et s'opposer à la censure arbitraire en temps de paix.

PEN Català lutte depuis 95 ans contre les menaces et les agressions contre la langue et la littérature, en soutenant les écrivains persécutés, exilés et réfugiés à travers le monde.

Compte tenu de notre engagement à défendre le droit à la liberté d’expression, nous appelons les autorités espagnoles à abandonner les poursuites engagées contre Sànchez et Cuixart et à les libérer immédiatement. En plus d’avoir exprimé leurs idées de manière pacifique, ils ont également assuré, depuis les organisations qu’ils dirigent, la libre circulation des idées des écrivains en Catalogne.