PEN International © 2017
Terms & Conditions | Privacy Statement

Let my heart give life - Polish PEN

Thursday 21 March 2019 - 7:30am

*

Twoje serce stało się ziemią

niech podaje do żył eliksir

 użyźnia glebę

czerpiąc ze źródła za górą Qaf.

niech hojność zbiorów

będzie srebrnym kluczem do życia.

niech twoje serce pokrzepi

rolnika

wieśniaka

najemnika

zrozpaczonych

niech masuje ptakom złamane skrzydła

maściami

niech udzieli schronienia

mrówkom pracującym razem, solidarnie

niech twoje serce wypełni szczodrość

ofiarująca motylom jeszcze jeden dzień życia

niech będzie linią życia jak łono

niech twoje serce będzie kryształowo czyste

czyste jak woda

 niech da życie tym bez życia.