A Poet Behind Bars (Tamazight)

Tamedyazt s deffir igeḍman

Asefru n Darin Ṭaṭur

Di lḥebs mlaleɣ medden

ggwten ur yelli leḥsab :

Yella uniɣi d umzahṭi,

yella bu-tkerkas d umakar,

yella unmezray d bu tidet,

yella umetluf d umexlul,

yella umxib d umellaẓ.

Llan imuḍan ɣef tmurt

lulen-d s yenzikmiren

ddren di tammara

tettwakkes-asen temẓi ur frizen.

Terra-ten-id taɣert n tmeddurt

Gman-d…

Yegma uɣmam deg-sen

innerna fell-asen ẓẓmik

am yefsan n wakal amerɣan.

Sekren tayri ur uggaden

tiyita deg-sen mi nnan

nra tamurt s wudɣu

ur ssinen igan nsen…

Tuɣal tayri d anɣa

Lḥebs d abrid n bu tayri

Mi yenquqel wul-iw

tettreɣ deg iman-iw

ɣef tin yeḍran d yixf-inu ?

Ur ssineɣ anamek-ines tura

nniɣ-d ayen d-nniɣ

fesreɣ-d tiktiwin-iw.

Uriɣ ɣef tirgara

sunɣeɣ asirem-iw s smax

d usefru ad t-aruɣ.

Tardayt tezdeɣ tafekka-w

seg ixf-iw ar iḍarren

nekk d tamedyazt s deffir igeḍman

d tamedyazt n tmurt n tẓuri.

Iwalen-iw ẓiẓren fell-i

imru d asgu n wanɣa.

Smax idammen n tasa rran d anagi

yurda-yi

Ssel a tawenza-w, a tudert-iw

ayen d-inna unezzarfu.

Asefru inu d amerday

asefru inu yuɣal d anɣa.

Di tmurt n uzref d tlelli

lḥebs d abrid n unaẓur.

Ittwaru ass n 11-2-2015

di lḥebs n Jalama,

ass n tuṭṭfa-inu n warra n terdayt.

Tasuqqilt n (translation by) Salem ZENIA